středa 14. ledna 2015

Co jsem také přečetl_______________ _________Sborník Havlíčkobrodsko 28

Jako každý rok v prosinci, i loni vydaly Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Havlíčkův Brod sborník příspěvků o historii regionu Havlíčkobrodsko. Nad stránkami jeho již 28. čísla si na své přijdou všichni milovníci dějin Havlíčkova Brodu i širšího okolí Českomoravské vrchoviny.

Začněme dvěma vyčerpávajícími pracemi Josefa Šrámka. První z nich Ještě jednou k posledním Vánocům Jindřicha Zdíka aneb O kterém Jeníkově mluví letopis opata Jarlocha? se vrací k častému sporu o pravé místo vánočního pobytu známého olomouckého biskupa. Šrámek se velmi podrobně zaměřil na všechna pro a proti v argumentech mezi Jeníkovem Větrným a Golčovým a výsledkem je opravdu poctivá studie.
Druhou statí je Klášter cisterciaček VALLIS SANCTAE MARIAE v Pohledu ve víru doby vymknuté z kloubů, kde se autor zabývá dějinami zaniklého pohledského kláštera nejen v éře husitské revoluce.
Další skvělá studie je od Tomáše Somera, který popsal Dopisy kněží Šimona z Habrů a Jana z Brodu (1528–1529). Střípky konfesijního života ze sklonku středověku a počátku raného novověku. Čtenáře tak čeká zajímavý pohled do rychlosti šíření reformačních myšlenek v našem kraji.
Alena Jindrová nám představuje svůj Příspěvek k dějinám židů v Ledči nad Sázavou, což je její letitý střed badatelského zájmu a zcela jej zužitkovala.
Aleš Veselý se v článku Kostel Navštívení Panny Marie v Sopotech zabývá jedním z nejdůležitějších poutních míst v našem okrese, a sice v době, kdy zde v polovině 18. století probíhala významná rekonstrukce.
Tentýž autor v článku Veduta Německého Brodu z roku 1813 přibližuje letos učiněný významný objev vystavený v rámci výstavy Baroko na Havlíčkobrodsku.
Čtyřmetrová socha v městském parku se stala podkladem pro článek Michala Kampa Příběhy pomníku Karla Havlíčka v Havlíčkově Brodě, který podrobně popisuje nejen vznik této již devadesátileté dominanty města, ale také přibližuje její měnící se význam v čase její existence.
Studie Michala Plavce Schlachtgeschwader 102 a letiště Německý Brod se zabývá známou, ale dosud nepříliš dobře probádanou částí brodských dějin, kdy místní letiště využívali nacisté k výcviku pilotů.
Aleš Knápek si při pohledu na kámen vsazený do východní části kostela Nanebevzetí Panny Marie klade otázku Náhrobek křižovníka v Německém Brodě?
Anděl z Krupé je téma zprávy Pavla Rouse o záhadném autorovi jednoho podpisu na listině z čáslavského sjezdu roku 1440.
Alena Křivská se vrací ke svému oblíbenému tématu Světlá nad Sázavou a její kostel v době předhusitské a Jaroslav Holý opět přibližuje jeden z mnoha spolků v nejsevernějším městě okresu – tentokráte První fotbalový klub v Golčově Jeníkově v roce 1907.
Výjimečné jsou pak dva vzpomínkové texty Jana Schneidera na památku nedávno zesnulých bratrů Daniela a Jiřího Reynkových.
Závěr sborníku tradičně patří výročním zprávám obou vydavatelů za předchozí rok (2013).
Sborník má 364 stran, vyšel v nákladu 200 výtisků a za 170 korun jej lze zakoupit v návštěvní době v sídle havlíčkobrodského muzea.

Žádné komentáře:

Okomentovat