úterý 14. listopadu 2017

Přednáška o bitvě pod Melechovem

Letos již šestá vlastivědná přednáška z cyklu, který pořádá město Světlá nad Sázavou ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Editum

V zasedací místnosti světelské radnice se sešlo na padesát zájemců o přednášku Mgr. Pavla Rouse, emeritního archeologa havlíčkobrodského Muzea Vysočiny na téma Bitva pod Melechovem. Plynule tak navázal na svoji přednášku Husitství na Světelsku, kterou zde prezentoval přesně před rokem (a přečíst si o ní můžete na tomto blogu zde). 
Tentokrát se věnoval kariéře a politickým přemetům Čeňka z Vartenberka, jednoho z nejvýznamnějších šlechticů své doby, zpočátku sympatizujícího s husitským reformním hnutím, který byl v letech 1414 až 1420 nejvyšším purkrabím a tedy po panovníkovi nejvýznamnějším mužem v českém království. Zmínka padla i o Stížném listu, který jeho signatáři zaslali v roce 1415 kostnickému koncilu na protest nejen proti upálení Mistra Jana Husa, o křížové výpravě proti husitům vyhlášené ve Vratislavi, o kronikářích Vavřincovi z Březové a Václavu Hájkovi z Libočan, ale pochopitelně nejvíce pozornosti se dostalo událostem předcházejícím bitvě pod Melechovem a jejímu průběhu. Každopádně pod Melechovem husité poprvé zkřížili zbraně se zahraničními interventy a střetnutí svým průběhem a výsledkem jakoby předznamenalo následné bitvy u poříčí a na Vítkově.
Podrobnosti o bitvě pod Melechovem mohou zájemci nalézt ve stati Mgr. Pavla Rouse Bitva u Melechova v roce 1420, kterou uveřejnil ve vlastivědném sborníku Havlíčkobrodsko 10 (vydalo v roce 1994 Okresní vlastivědné muzeum a Státní okresní archiv v Havlíčkově Brodě).
*  *  *
Na přednášku má v sobotu 18. listopadu navázat tematický výlet zahrnující návštěvu Nelechovské tvrze, obce Bojiště a dnes již zcela zapomenutého hradu Lacembok nedaleko Ledče nad Sázavou. Rád bych se zúčastnil, ovšem v té době budu v Bučovicích na akci Za posledním puchýřem.

Žádné komentáře:

Okomentovat