pátek 21. března 2014

Cyklovyjížďka téměř jarní

Téměř“ proto, že letos astronomická zima končí a jaro začíná právě dnes v 17 hod. 56 min. 36 s., zatímco já vyjíždím před 14. a vracím se před 17. hodinou.

Ač je tedy podle kalendáře stále ještě astronomická zima, počasí je už řadu dní více než jarní. Obloha je modrá a sluníčko svítí tak, že vyrážím sice s lehkou bundou, ale v kraťasech. Šlapu po silnici na Humpolec, vpravo se vypíná Melechov, vlevo zřícenina hradu Lipnice. Míjím rybník Kamennou troubu...
...a v Kejžlici odbočuji vpravo na úzkou asfaltku, na nových mapách označenou jako cyklotrasa č. 1214.
Současně po ní vede zeleně značená Cesta Gustava Mahlera, které se držím až do Pustého Lhotska, osady administrativně patřící k Budíkovu.
Chci si tentokrát už konečně splnit dávnou touhu podívat se na nedaleký vrch Brádla. Je vysoký 626 m, nad stromy vykukuje špička telekomunikační věže, ale mě lákají skály, které jsou vyznačené na podrobné mapě.
Cesta nahoru však není vůbec jednoduchá. Kolem dokola jsou ohrady pro dobytek, sice prázdné a tu a tam otevřené, ale na nevhodných místech. V závěrečné fázi musím kolo tlačit, vyhýbat se velkým kamenům, spadaným větvím a šlahounům maliní, ale nakonec jsem na vrcholu. Skála tady opravdu je a docela pěkná, ale zda stojí za to se sem trmácet, to si musí každý zvážit sám.
Pomalu a opatrně sjíždím lesní cestou plnou listí a občas i spadanými větvemi na okraj pole, pak polní cestou k malému rybníčku a dál až na okraj Proseče.
O gotické tvrzi, kterou zde vystavěl neznámý majitel, se v pramenech přímá zmínka nevyskytuje, o její existenci se proto usuzuje pouze na základě predikátů majitelů. Vznikla poblíž bývalého poplužního dvora a je příkladem velice jednoduchého panského sídla příslušníků nižší šlechty na české vesnici z konce 14. století.
Dodnes se z ní zachovalo impozantní torzo obytné věže čtyřhranného půdorysu o straně dlouhé přibližně osm a půl metru. Tvrz byla minimálně jednopatrová, vybudovaná z pravidelně řádkovaného zdiva s velice pečlivě vyzděnými nárožími z velkých přitesaných kvádrů.
Přízemí má vnitřní rozměry 4,7 x 4,8 metru, vstup do něho byl od západu otvorem s pozůstatky hluboké kapsy pro závoru zajišťující dveře. Osvětlení zajišťovalo okénko ve tvaru střílny v protilehlé východní stěně.
Jelikož z patra se dochovaly pouze nízké zbytky obvodového zdiva bez zbytků okenních či jiných otvorů, jeho podobu neznáme. Byla to zřejmě jediná obytná a obranná stavba celé tvrze. Opevnění se nedochovalo, analogicky však lze předpokládat, že je tvořil příkop s valem, který obklopoval celý areál.
Znovu usedám na kolo a od Záběhlic (550 m n. m.) jedu z kopce (s jednou výjimkou) až téměř domů. Na křižovatce nad Bystrou odbočuji doleva na Křepiny (515 m n. m.). Původně se jednalo o dvě osady Malé Křepiny a Velké Křepiny, které se později spojily. Uprostřed návsi býval rybník a barokní kaplička z 18. století. Rybník byl vypuštěn a kaplička, která byla ve špatném stavu a zasahovala do silnice, byla před rokem 2002 zbourána. Obecní úřad v Řečici se rozhodl postavit novou, větší kapli na druhé straně návsi. 15. srpna 2005 ji vysvětil biskup královéhradecký Mons. Th. Karel Otčenášek PaeDr. h. c. Kaple je zasvěcena svatému Jean Maria Vianneymu. Tento původně francouzský diecézní kněz žijící v letech 17861859 byl v roce 1925 prohlášen za svatého a podle místa, kde působil, je znám jako svatý farář z Arsu.

Žádné komentáře:

Okomentovat