úterý 4. března 2014

Výstava 90 let Junáka na Světelsku

V Galerii Na Půdě se konalo slavnostní zahájení výstavy mapující 90 let skautské činnosti na Světelsku. Vernisáži byli přítomni tvůrci výstavy – oldskauti Miroslav Plachý-Miki, Věra Plachá-Puci a Josef Kopecký-Bill, iniciátoři z kulturního zařízení KyTICe, představitelé města a další hosté.

Mikiho úvodní slovo přednesl Bill, přidal i svůj vlastní krátký proslov... 
...a poté výstavu zahájil zatnutím sekyry do dřeva – skautským rituálem, kterým při ranním nástupu vždy začíná den na táboře.
Mezi nejobdivovanější exponáty bezesporu patří několik skautských totemů, z nichž ten největší je 1. oddílu Albatros. Jeho autorem je ledečský řezbář Jaroslav Urban, který jej vytvořil v roce 1991, stejně jako další dva menší totemy, skautský kalendář a vlčí hlavu. Pozoruhodnými artefakty jsou také vlajky oddílu Albatros z roku 1968 a družin Netopýrů a Jestřábů z oddílu Javor. Nejcennější je ovšem původní krásně vyšívaná vlajka s nápisem 1. oddíl skautů R. Č. S. Světlá n. S., kterou světelským skautům v roce 1926 věnovala paní Čáslavská, matka prvního světelského vůdce skautů Karla Čáslavského.
Kromě dokumentů a fotografií z různých akcí je na výstavě tolik trojrozměrných předmětů, že jen namátkou jmenuji skautský kroj, několik druhů skautských šátků, nášivky, vypalované a malované „placky“, skautská razítka a pamětní odznaky, publikace se skautskou tematikou a několik oddílových kronik včetně té, do které se při návštěvě města skautům podepsal prezident Václav Havel.

Ve vyhrazeném koutě stojí stan s podsadou, což je mimochodem český vynález, trojnožka s kotlíkem, dvě vůdcovská křesla a v sekci věnované vodním skautům jedna z mála dochovaných loděk, takzvaný maňásek.
Oldskaut Stanislav Kovařík-Sonny z Ledče se zapisuje do kroniky

Žádné komentáře:

Okomentovat