pátek 8. listopadu 2019

Legiovlak ve Světlé nad Sázavou

Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. Loni jsem litoval, že jsem návštěvu legiovlaku v Havlíčkově Brodě nestihl

Nádraží ve Světlé nad Sázavou je dvaatřicátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po okresních a dalších městech České republiky. Široké veřejnosti je Legiovlak ve Světlé přístupný zdarma od úterý 5. až do neděle 10. listopadu. Ve všední dny od 8 do 16 a o víkendu od 9 do 16 hodin.
Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce československých legionářů přepravily v letech 1918–1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky. Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, plukovní prodejny, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů.
Ve všech vozech na návštěvníky čeká věrná rekonstrukce vybavení, dobové stejnokroje, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií.

Cílem Legiovlaku je zaujmout především nejmladší generaci, a proto byly na Světelsku osloveny základní a střední školy, které mohly exkurze svých tříd objednávat na internetu. Legiovlak poskytuje žákům různou úroveň poučení a jeho návštěva je vhodná především pro děti druhého stupně základních škol a pro studenty či učně středních škol. V každém z vagonů je nainstalována výstava panelů a trojrozměrných předmětů, které přibližují život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále.
Žáci si tak v případě zájmu mohou zjistit podrobnější informace o daném tématu, ale také prohlédnou originální součásti výstroje a výzbroje stejně, jako předměty legionářské každodennosti. Vybrané exponáty je možné si osahat, včetně některých z vystavených zbraní.
Odborný výklad poskytují průvodci v replikách legionářských stejnokrojů, kteří provádějí jednotlivými vagony a odpovídají na případné dotazy.
V letech 2011–2015 zakoupila Československá obec legionářská celkem třináct vyřazených historických vagonů. Jeden z plošinových vagonů dlouhodobě zapůjčily České dráhy, a. s., a kovářský vagon zrekonstruovala a dodala slovenská strana v čele s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika a Klubom historickej techniky RD Zvolen. Legiovlak se tak stal skutečně československým. V letech 2014–2018 shlédlo Legiovlak na 600 000 návštěvníků.

Žádné komentáře:

Okomentovat