středa 13. listopadu 2019

Nová sportovní hala ve Světlé nad Sázavou

Slavnostní otevření nové sportovní haly v Komenského ulici

Krátce po 10. hodině, když se ve vestibulu nově postavené sportovní haly sešli pozvaní hosté, předstoupili před ně s krátkými proslovy starosta města Jan Tourek,...
... náměstek hejtmana Kraje Vysočina Martin Kukla a ředitel zhotovitele PKS stavby, a. s. Žďár nad Sázavou Jaroslav Kladiva, který mimo jiné prohlásil, že tato sportovní hala patří mezi nejkrásnější stavby, které firma v posledních letech postavila. Po hromadném přestřižení pásky...
... následoval přípitek...
... a prohlídka všech zpřístupněných prostor objektu včetně prostorných šaten se sociálním zázemím pro sportovce a rozhodčí a strojovny pro klimatizaci a vytápění haly.
Poté se všichni usadili na lavicích tribuny, aby zhlédli vystoupení malých sportovců Domu dětí a mládeže, zatímco za okny už působila paní Zima:
Na hrací plochu pak s mikrofonem přišel architekt a autor projektu haly Václav Marek, vysvětlil z jakého materiálu je obložení stěn, proč má hrací plocha povrch z Teraflexu s měkkou došlapovou vrstvou a nikoli palubovku a předvedl, jak se hrací plocha o rozměrech 31,6 x 47,3 m nechá jednoduše rozdělit na tři volejbalové kurty. Na ploše jsou nakreslené čáry pro florbal, volejbal, futsal, basketbal a badminton, strop je ve výšce 9,5 metru:
V médiích starosta Jan Tourek prohlásil, že hala stála 92 milionů bez DPH a město do toho šlo bez větších dotací, pouze od Kraje Vysočina získalo příspěvek ve výši 9 294 424 Kč (tj. 10 % z ceny haly) s podmínkou, že po dobu deseti let bude halu jeden den v týdnu využívat Uměleckoprůmyslová akademie. Sedmdesátimiliónový úvěr bude město splácet po pěti milionech ročně.
Snímek pořízený o dva měsíce později

Žádné komentáře:

Okomentovat