čtvrtek 2. srpna 2018

Co nového ve Světlé (XIV)

Od května, kdy se na blogu objevil poslední článek s tímto názvem, uplynulo v Sázavě už dost vody,...

... bohužel všelijaké. Někteří účastníci Sázavafestu se v ní sice koupali, ale později by do ní v důsledku dlouhotrvajícího sucha už nevlezl snad nikdo:
V rybnících je to o něco lepší. Příspěvková organizace TBS Světlá n. S. nechává každoročně provést rozbory vody v rybnících Sázavan a Bohušický, které veřejnost využívá v létě ke koupání. Rozbor vzorku vody byl proveden dle požadavku vyhlášky MZd č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Vzorky byly odebrány 28. června a z protokolů vypracovaných ostravskou zkušební laboratoří vyplývá, že naměřené hodnoty jsou v obou případech podlimitní. Stejně jako v několika posledních letech je voda ve většině ukazatelů o něco lepší v Bohušickém rybníku.
Rybník Sázavan, první za parkem
Bohušický rybník
Když už byla zmínka o Sázavafestu, který se v zámeckém parku konal ve dnech 26. až 28. července, zbyly po něm v parku nové můstky:
Nové můstky
Samotný park není v letošním létě zelenou oázou, ale spíše vyprahlou stepí:
Přes silnici směrem na Novou Ves pokračuje stavba mostu, který bude sloužit jako provozní propojení výrobních a skladovacích budov čp. 550 a čp. 730 skláren Crystalite Bohemia. Je určen pouze pro dopravu zboží, které bude zajišťovat automatizovaný válečkový dopravník na europalety. Stavbu tvoří ocelová příhradová konstrukce obdélného profilu, podpory ve vzdálenosti cca 24 metrů jsou tvořeny ocelovými stojkami zakotvených k železobetonovým patkám. Stěny tubusu budou tvořeny panely Kingspan, střední část nad silnicí bude opláštěna polykarbonátovými deskami bílé barvy.
Silnice ještě bez přemostění


Stavba má být dokončena do 10. listopadu, na kdy je naplánováno zahájení zkušebního provozu. Ten bude trvat zhruba jeden měsíc a pak přejde do běžného provozu. Dopravník ulehčí přepravu hotových a zabalených výrobků do skladu i jejich následnou expedici. Jeho kapacita bude 400 palet za 24 hodin.
*  *  *
Nevšední podívaná se naskytla obyvatelům a návštěvníkům Světlé nad Sázavou, když se na kostele sv. Václava objevili čápi! Neohroženě se procházeli po věži kolem měděnými pláty pobité báně (2 x foto Michal Mašek):
Jednalo se o mláďata čapí dvojice, která se na jaře usídlila na komíně bývalého lihovaru v Nové Vsi u Světlé, kde vyvedla čtyři potomky. Jedna z jejich prvních cest vedla právě do Světlé.
Než odletěli, vyzkoušeli si také komín na obchodním středisku COOP na náměstí:
Začátkem srpna, tedy téměř po roce, došlo na opravu kamenné kašny na náměstí Trčků z Lípy, poškozené loni v září před Svatováclavskou poutí. Sedmatřicetiletá řidička tehdy zaparkovala svoji Škodu Octavia na protější straně náměstí, automobil nedbale zabrzdila a ten se po chvíli sám rozjel. Nikomu se nic nestalo, ale praskly tři kamenné bloky kašny. 
Odbornou opravu radnice svěřila místnímu kamenickému mistrovi Jaroslavu Fiegerovi, který zhotovil nové žulové bloky – a nikoliv tři, ale čtyři pro celou jednu stranu kašny, protože v důsledku vzniku průchozích trhlin došlo k narušení statiky a vodotěsnosti. Oprava byla vyčíslena na 151 000 korun a městu bude plně uhrazena z pojištění majitele vozidla. V pondělí 20. srpna se kašna znovu zaplnila vodou.

Žádné komentáře:

Okomentovat