pátek 8. května 2015

Vystup na svůj vrchol

Tak se nazývá dlouhodobá, celoklubová a celoplošná akce Klubu českých turistů. Byla zahájena na pochodu Za posledním puchýřem 2012 v Plzni a ukončení je plánováno na pochodu Za posledním puchýřem 2015.

Cílem akce je pomoci vybrat významný příspěvek turistů ke stavbě nové Bezručovy chaty na Lysé hoře, která bude otevřena v listopadu 2015.
Každý pořadatel pochodu zařazeného do tohoto seriálu musel jednoznačně definovat vrchol, příslušející k jeho akci. Vrcholy jsou zařazeny do čtyř kategorií:
  • A – nejvyšší vrcholy spadající bezprostředně do území obce, ve které odbor působí. Každý pořádající odbor musí mít svůj vrchol, nemůže se o něj dělit s jiným odborem. Proto v případě velkých měst s větším počtem odborů si musely např. odbory v Praze, Brně a Ostravě rozdělit vrcholy v katastru těchto měst. Většinou se v této kategorii jedná o vrcholy dosud turisticky pravidelně nenavštěvované;
  • B – vrcholy, ležící na trasách stávajících tradičních pochodů (nemusí ležet přímo na trase, ale v její blízkosti);
  • C – vrcholy na trasách zahraničních turistických zájezdů;
  • D – nejvyšší vrcholy jednotlivých pohoří v ČR.
Ke každému vrcholu přísluší jedno razítko, za jehož otisknutí do záznamníku turista zaplatí 10 Kč. Pro vrcholy kat. A, B a C je držitelem razítka pořádající odbor a jedině on smí razítko účastníkům dávat (eventuálně propůjčit jinému odboru, který by akci k jeho vrcholu uspořádal). Pro vrcholy kat. D jsou razítka umístěna na chatách nejbližších vrcholu, pokud se ovšem našel chatař ochotný dávat razítko a vybírat poplatek 10 Kč.
Jednotlivé kategorie se liší barvou razítka: kat. A je razítkována modře, kat. B a C červeně a kat. D zeleně.
Na pochodu Za posledním puchýřem v Humpolci vstoupila akce Vystup na svůj vrchol do druhého roku svého života. V prvním roce bylo do tohoto seriálu zařazeno na 150 turistických akcí po celé republice a vybraná částka ke konci roku 2013 přesáhla 100 tisíc korun, které 15 tisíc účastníků pochodů věnovalo na výstavbu Bezručovy turistické chaty na Lysé hoře v Beskydech.
Na semináři Sekce pěší turistiky KČT, který se konal v rámci DP Za posledním puchýřem v Humpolci, došlo ke změně pravidel: vzhledem k malému počtu razítek typu D, které jsou trvale umístěny na některých chatách (kvůli administrativní náročnosti schválení pokladničky), mohou účastníci soutěže těmito zelenými razítky doplňovat chybějící razítka modrá (typ A) nebo červená (typ B a C). Celkový počet razítek pro získání odznaku se nezmění:
  • v 1. stupni 20 razítek, z toho minimálně pět modrých a pět červených a ostatní mohou být v barvě libovolné (modré, červené nebo zelené),
  • ve 2. stupni 25 razítek, z toho minimálně šest modrých a šest červených,
  • ve 3. stupni 30 razítek, z toho minimálně sedm modrých a sedm červených.
Červená a modrá razítka jsou základní, těch musí být vždy nejméně stanovený počet. Zbytek do celkového počtu mohou být razítka libovolné barvy – červené, modré nebo zelené.

Žádné komentáře:

Okomentovat