úterý 1. srpna 2017

Beskydy (V) - dřevěný kostel v Gutech

(předchozí článek Beskydy IV)
Před odchodem na túru se zastavujeme v nedaleké obci Guty, na jejichž severním okraji stojí unikátní dřevěný kostel Božího těla. 

Podle vročení na portálku do sakristie byl kostel s největší pravděpodobností postaven v roce 1563. Téměř sto let patřil evangelíkům, kterým byl v roce 1654 v rámci rekatolizace odebrán a předán katolíkům. Evangelíci byli pro svou víru pronásledováni, a tak sloužili bohoslužby po domech, lesích či na vrcholech okolních hor. Jedním z takových míst byla hora Godula nad nedalekou Komorní Lhotkou, kde je dodnes pomníček připomínající vydání Tolerančního patentu. Po vyhlášení Tolerančního patentu zůstali v roce 1801 v obci pouze dva katolíci, i kostelník byl protestant.
Celé stavbě, částečně skryté pod mohutnými lipami vysázenými na malém hřbitově, dominuje mohutná věž. Původně byla samostatnou stavbou, ale v roce 1781 ji znovu postavili a přičlenili ke kostelní lodi dva místní řemeslníci – Jan Molin, evangelík z Rakovce, a Jan Dulava, katolík z Hnojníka. Zápis o této rekonstrukci byl uložen do makovice a nalezen při opravách v roce třístého trvání kostela, tedy v roce 1863.
Kostel je jednolodní, stěny čtvercového půdorysu jsou roubeny z mimořádně silných kmenů o průměru až šedesát centimetrů a uvnitř obity deskami. Střecha má mohutnou, velmi strmou sedlovou konstrukci a je kryta šindelem. I zvonice má šindelem krytou patu, sahající téměř k zemi, na kterou navazuje hranolová hlava s ozdobně zakončeným bedněním a malou makovicí. Kolem kostela obíhá tzv. sobota, ochoz zastřešený pultovou střechou navazující na střechu zvonice, lodi i kněžiště. Na vnější straně je podepřena sloupky s parkánem.
Opravy konstrukčních prvků nebyly v minulosti příliš časté. V již zmíněném roce 1863 byla cihelná podlaha nahrazena kamennou, ale větší oprava měnící zařízení proběhla až v roce 1877 na náklad arcivévody Albrechta a farníků z Gut a okolních obcí. Stěny kostela byly podezděny, byly osazeny nové lavice a kůr, vnitřní stěny natřeny bílou olejovou barvou a byla opravena střecha na lodi na věži. 
V letech 2012 až 2014 byl kostel rekonstruován za více než čtyři miliony korun. Průzkumy tehdy prokázaly, že mnohé z trámů jsou vskutku více než čtyři staletí staré. Rekonstrukce se týkala především střechy a krovu. Řemeslníci kompletně vyměnili dřevěné šindele na střeše a valnou část prohnilých krovů. Zvonice byla úplně rozebrána, byly zhotoveny nové dubové základy a nové části věže.
Na zvonici se nacházejí tři zvony, střední je nejstarší, datován rokem 1565, velký a malý byly přelity na počátku 19. století v Opavě. V interiéru, který jsme bohužel neměli možnost zhlédnout, se nachází řada vynikajících obrazů.
*  *  *
Toto vše už není pravda! V noci z 1. na 2. srpna letošního roku kostel vyhořel, zůstala z něj jen hromada ohořelých trámů. 
Na požár upozornil šest minut po půlnoci alarm. Hořet začalo patrně vně kostela, protože kdyby se tak stalo uvnitř, alarm by na oheň upozornil dříve. Krátce po požáru policie zadržela tři mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka. Podle ní stavbu zapálili úmyslně, přičemž minimálně jeden v tom chtěl pokračovat a měl už vybraný další objekt. Motiv činu zatím není jasný. Dva obvinění byli vzati do vazby, třetí je vyšetřován na svobodě. Podle dostupných informací šlo spíše o pomocníka, který víceméně pomohl odhalit další dva pachatele.
Způsobená škoda přesahuje 20 milionů korun, historická škoda je ovšem nevyčíslitelná, neboť bylo zničeno původní vybavení včetně obrazů. Na podzim příštího roku by se mělo začít se stavbou repliky kostela, hotová by měla být na jaře 2019.
Následující článek Beskydy (VI)

Žádné komentáře:

Okomentovat