středa 9. května 2018

Co nového ve Světlé (XIII)

Po dvou měsících je na čase pokračovat v nepravidelném seriálu o malých či větších změnách ve Světlé nad Sázavou a nejbližším okolí

V úseku Leštinka – Pavlíkov začaly práce na rekonstrukci a přeložce silnice II/150, která nahradí nevyhovující úzkou silnici nad přírodní rezervací Stvořidla. Tak zní oficiální stanovisko, ovšem po pravdě řečeno, já si nemyslím, že by zmíněný úsek byl úzký a nevyhovující. Nejsem ovšem řidič kamionu...
Tudy povede přeložka
V březnu byla uzavřena smlouva o dílo mezi objednatelem, kterým je Kraj Vysočina, a zhotovitelem M-silnice, a. s., Pardubice. Předpokládaná hodnota díla je 74,8 milionu korun. 
V těchto místech se nový úsek napojí
V období od 10. dubna do 1. listopadu 2018 je v uvedeném úseku uzavírka. Objízdná trasa ze Světlé nad Sázavou do Ledče nad Sázavou vede pro osobní automobily a nákladní automobily do 12,5 t přes Opatovice a Ostrov, pro nákladní automobily nad 12,5 t přes Habry. Obě trasy jsou obousměrné.
Objížďky mezi Světlou nad Sázavou a Ledčí zkomplikovala oprava mostku u Žebrákova, na kterou Krajská správa a údržba silnici Vysočina dostala dotaci. Podle statiků byl mostek v havarijním stavu a jeho oprava přichází, jak se říká, za pět minut dvanáct.
Firma Chládek a Tintěra začala s pracemi 1. května, ukončení rekonstrukce se předpokládá 31. srpna. Ze snímků je patrné, že průjezd kolem Lánského rybníku, přes jehož přeliv můstek vede, je zcela nemožný. Objížďka vede ze Světlé nad Sázavou přes Dolní Bohušice, Druhanov, Ovesnou Lhotu a Vlkanov, odkud lze do Ledče pokračovat buď ke křižovatce u Číhoště a přes Hradec, nebo přes Opatovice a Pavlov. Přes obec Žebrákov mohou projíždět pouze tamější občané a autobusy.
Mostek přes přeliv už neexistuje
Po nedávné přestavbě západní obvodní zdi na městském hřbitově se pracovníci příspěvkové organizace TBS Světlá n. S. pustili do rekonstrukce páteřní komunikace, tentokrát ve spolupráci s firmou Stavby Rajdl, s. r. o. z Ovesné Lhoty, která jako dlaždiče zaměstnává několik Ukrajinců. Dlážděná cesta, která vede alejí od márnice starou částí hřbitova, pokračovala jeho novým sektorem a měla živičný povrch. Ten byl nyní odstraněn a je nahrazován žulovou dlažbou, což zlepší nejen vzhled hřbitova, ale i komfort jeho uživatelů.


V květnu se pracovníci TBS Světlá nad Sázavou dali do rekonstrukce chodníku v Nádražní ulici, konkrétně od křižovatky s ulici Čapkovou ke křižovatce s ulici Kolovratovou. Opět jde o spolupráci s firmou Stavby Rajdl. 
Živičný povrch chodníku byl odstraněn a je postupně nahrazován drobnými žulovými kostkami, podobně jako chodník na protější straně. Součástí rekonstrukce je také výměna sloupů veřejného osvětlení a firmou Tlapnet prováděné uložení průchodky pro optický kabel.
O zeleň ve Světlé pečuje příspěvková organizace TBS Světlá nad Sázavou. Celkem obhospodařuje 43,5 ha zelených ploch (zámecký park, prostranství kolem Tureckého pavilonu, Na Bradle, mezi bytovými domy na Sázavské ulici apod.) plus zatravněné příkopy podél místních a účelových komunikací. Pracovníci TBS mají k dispozici několik druhů travních sekaček. Japonskou traktorovou ISEKI SXG 19...
... a v parku používanou ISEKI SF 333, dále rok starou kompaktní pojezdovou sekačku KUBOTA GZD 21 s nulovým poloměrem otáčení,...
... na svahy rádiem dálkově řízenou sekačku SPIDER...
... a podél cyklostezky používaný český výrobek s „americkým“ názvem Wisconsin.
Tráva se seče minimálně čtyřikrát za rok, a to i v místních částech Mariadol, Františkodol, Závidkovice a Radostovice (v ostatních místních částech se o zeleň starají nasmlouvaní pracovníci z řad obyvatel). Ve Světlé využívá p. o. TBS sezonní pracovníky poskytované Úřadem práce v rámci projektu Veřejně prospěšné práce.

Žádné komentáře:

Okomentovat