úterý 13. září 2016

Přednáška o pravěku na Světelsku

Přednášku v zasedací místnosti radnice pořádalo Město Světlá nad Sázavou ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Editum.

Přednášející Mgr. Martina Pajerová, světelská rodačka, v roce 2013 úspěšně dokončila magisterské studium oboru archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové a v listopadu téhož roku nastoupila do Regionálního muzea a galerie v Jičíně jako zástup za mateřskou dovolenou na pozici edukátorky a mluvčí muzea. 
Ing. Jiří Hladovec představuje Mgr. Martinu Pajerovou
Posluchačům vysvětlila nejen členění doby kamenné na starší dobu kamennou neboli paleolit, střední dobu kamennou (mezolit), mladší dobu kamennou (neolit) a pozdní dobu kamennou (eneolit), ale pohovořila také o následujících dobách bronzové, železné a římské. Srozumitelnou formou přiblížila především paleolit, který je nejen nejstarším, ale zároveň i nejdelším obdobím, zahrnujícím více než 90 % lidských dějin. Jeho poznání totiž bývá velice často zkresleno mylnými představami a zažitými klišé. V této etapě naší minulosti nežili pouze lovci mamutů, ale zrodil se i moderní člověk jako takový. 
Pravěk je epocha dějin lidstva, z níž nejsou žádné písemné prameny a Martina ji představila z trochu nového pohledu. Hovořila o amatérských archeologických nálezech v obcích pod Melechovem, ale především se zaměřila na lokalitu Na Bradle ve Světlé nad Sázavou, kde byly v roce 1988 tehdejšími studenty Markem Chvátalem, Milošem Sedlmajerem a Petrem Altmanem během opakovaných průzkumů na polích nalezeny nejstarší doklady osídlení tohoto regionu. Celkem se podařilo shromáždit 171 pozdně paleolitických artefaktů – nástrojů (jako jsou rydla a škrabadla), čepelí, ale také výrobního odpadu. Celý soubor této takzvané štípané industrie představuje nesporný doklad pozdně paleolitického osídlení Posázaví, přičemž část ohněm dotčených artefaktů nepřímo dokládá táboření pozdně paleolitických lovců migrujících na lovu zvěře.
Přednáška posluchače zaujala

Žádné komentáře:

Okomentovat